Hoe Flink hun Tech Talent Wervingsproces & de kwaliteit van werving verbeterde

Dit is hoe Equalture Flink hielp om het aantal mishires en de tijd die aan sollicitatiegesprekken werd besteed te verminderen. Dit leidde tot een hogere kwaliteit van nieuwe tech medewerkers.

OVER

Flink is een online supermarkt die een revolutie teweegbrengt in de manier waarop mensen boodschappen doen. Flink is opgericht door ervaren e-commerce professionals en wordt gesteund door gerenommeerde investeerders in Europa. Flink is een snelgroeiend bedrijf en heeft een sterke drive om zichzelf voortdurend uit te dagen en te verbeteren.

SIZE

2.500+

FUNCTIE FOCUS EQUALTURE

Engineering

Uitdaging: Retentie van nieuwe medewerkers verhogen

Flink bereikte de Unicorn-status binnen 2 jaar na de oprichtingsdatum. Op het gebied van werving en selectie brengt zo’n exponentiële groei uitzonderlijke uitdagingen met zich mee. Het aantal vereiste nieuwe medewerkers en de snelheid waarmee werknemers organisatorische veranderingen moeten doorstaan is extreem hoog. Tegelijkertijd mocht er, specifiek voor de engineering afdeling, niet worden ingeleverd op het vermogen om zeer complexe problemen op te lossen door de komst van nieuwe medewerkers.

Uitdaging 1. Het effectief identificeren van gedragscompatibiliteit & cognitieve vaardigheden

Voordat Flink gebruik maakte van Equalture, ondervond het bedrijf uitdagingen bij het identificeren van de juiste competenties en het effectief beoordelen van de cognitieve vaardigheden van kandidaten.

"Met eerdere aanwervingen hadden we een behoorlijk aantal gevallen waarin we tijdens de proefperiode ontdekten dat het gedrag van de werknemer die we aannamen en Flink niet goed op elkaar aansloten. Flink beweegt zich zeer snel en we hebben een zeer hoog tempo van verandering in de organisatie, terwijl we tegelijkertijd een aantal moeilijke problemen hebben om op te lossen. Dit vereist bepaalde eigenschappen die moeilijk te beoordelen zijn met normale interviewvragen."

Uitdaging 2. Het vinden van een objectieve tool om het wervingsproces te structureren

Het gebrek aan structuur in het wervingsproces maakte het moeilijk om objectieve wervingsbeslissingen te nemen en effectief te beoordelen of kandidaten geschikt waren voor de organisatie en het team.

"Op dat moment hebben we ons wervingsproces ingrijpend herzien en besloten we een extra fase toe te voegen om de culturele fit en de algemene beoordeling van cognitieve vaardigheden te beoordelen. Toen hebben we Equalture toegevoegd."

"Het proces was nogal ongestructureerd, met verschillende interviewers die verschillende onderwerpen behandelden. Het wervingsproces werd opnieuw gestructureerd en op dat moment werd Equalture geïntroduceerd."

Implementatieproces

Om de uitdagingen in het wervingsproces aan te pakken, besloot Flink Equalture te implementeren – de game-based assessment oplossing voor enterprise organisaties die gebruikt wordt om competenties op een objectieve manier te beoordelen.

De implementatie van game-based assessments Voor alle tech aanwervingen op verschillende senioriteitsniveaus is een opmerkelijke prestatie geweest binnen Flink’s talent acquisition strategie.  Hier is hoe de implementatie verliep:

  • Hiring manager en recruiter training. Om ervoor te zorgen dat de assessments van Equalture succesvol worden ingezet, investeerde Flink in een uitgebreide training voor zowel hiring managers als recruiters. Deze training voorzag hen van de benodigde kennis en inzichten om de resultaten van de assessments effectief te interpreteren en in te zetten tijdens het wervingsproces.
  • Interne benchmark. Het proces begon met een benchmark van 241 interne medewerkers van de engineeringafdeling. Dit omvatte een uitgebreide evaluatie van hun vaardigheden en eigenschappen, die als basis diende voor het definiëren van competentieprofielen die aansluiten bij de specifieke vereisten van Flink.
  • Het definiëren van competentieprofielen. Flink werkte nauw samen met Equalture om een competentie framework op te stellen dat op maat gemaakt was voor tech hires binnen de gehele engineering afdeling. Dit framework bood niet alleen een gestructureerde richtlijn voor het evalueren van kandidaten, maar diende ook als referentiepunt om de eigenschappen van kandidaten af te stemmen op de benodigde vaardigheden per rol.
  • Integratie met ATS. Een belangrijk aspect van deze implementatie was de naadloze integratie van het Equalture platform met het bestaande applicant tracking systeem van Flink, Smartrecruiters. Deze integratie werd opgezet om te zorgen voor een soepele en gestroomlijnde toevoer van kandidaatgegevens en assessmentresultaten, waardoor de algehele efficiëntie van het wervingsproces werd verbeterd.

Huidige opzet van het wervingsproces met Equalture

Na de implementatie van Equalture heeft Flink een assessment fase toegevoegd aan het wervingsproces voor tech hires. Met deze nieuwe fase kan het wervingsteam verschillende kenmerken evalueren, zoals gedragscompatibiliteit, cognitieve flexibiliteit, probleemoplossend vermogen en persoonlijke stijl.

Deze assessmenttool is nu een vast onderdeel van het wervingsproces voor alle niveaus en functies binnen de afdeling Engineering bij Flink, inclusief functies binnen het domein Informatietechnologie (IT). Het wordt geïntroduceerd na het eerste gesprek met het recruitment team en fungeert als een voorbereidende stap voor het eerste formele interview. De inzichten die worden verkregen uit deze assessmentfase spelen een cruciale rol bij het structureren en begeleiden van de volgende interviewfasen.

Resultaten

"Equalture heeft een cruciale rol gespeeld bij het bereiken van onze doelen, niet alleen om het wervingsproces te stoomlijnen en te vereenvoudigen maar ook door te zorgen voor een nauwkeurige beoordeling van de gedragscompatibiliteit en cognitieve vaardigheden van kandidaten.

Het resultaat was dat we snellere en beter geïnformeerde beslissingen konden nemen en tegelijkertijd een positieve en efficiënte ervaring konden bieden aan zowel kandidaten als ons wervingsteam."

Sam Murray, Talent Acquisition Lead at Flink _

De introductie van Equalture heeft positieve resultaten opgeleverd voor het wervingsproces van Flink:

  • Verbeterde hiring quality. De algehele kwaliteit van de nieuwe medewerkers is verbeterd en het aantal kandidaten dat de proefperiode niet doorkomt is afgenomen, wat duidt op een betere match met de organisatie en de rol wat betreft competenties. Het game-based assessment dat cognitieve flexibiliteit meet, heeft in grote mate bijgedragen aan dit succes.
  • Verbeterde candidate experience. De feedback van kandidaten over het gebruik van Equalture is positief. Kandidaten beoordelen hun ervaring met 4,2 uit 5. Zoals Sam het zegt: “kandidaten ervaren de games echt als plezierig, ze zien de waarde in waarom we Equalture gebruiken en zeggen dat het niet aanvoelt als een ouderwetse cognitieve/psychometrische test die sommige bedrijven nog steeds gebruiken.”
  • Gestructureerd wervingsproces. De tool wordt gewaardeerd voor het bieden van een meer gestroomlijnde en gebruiksvriendelijke manier van testen in vergelijking met traditionele cognitieve/psychometrische tests. Het resultaat is een betere, minder tijdrovende en effectieve ervaring voor hiring managers.
Sam Murray, Talent Acquisition Lead at Flink _

"Vanuit een TA perspectief heeft Equalture ons geholpen mishires en tijd die aan interviews wordt besteed te verminderen. Over het algemeen leidt dit tot een hogere kwaliteit van nieuwe medewerkers. We zijn nu in staat om snellere en beter geïnformeerde wervingsbeslissingen te nemen en tegelijkertijd een positieve en efficiënte ervaring te bieden aan zowel kandidaten als ons wervingsteam."

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here