Dunning-Kruger Effect

The Dunning-Kruger Effect occurs when your lack of knowledge and skills in a certain area causes you to overestimate your own competence.

Screening, post-screening

Wat is het dunning-kruger effect?

Het Dunning-Kruger Effect treedt op wanneer je gebrek aan kennis en vaardigheden op een bepaald gebied ervoor zorgt dat je je eigen competentie overschat.

Voorbeeld in het wervingsproces.

Hoe minder ervaren een hiring manager is, hoe meer diegene overtuigd is van diens eigen oordeel, diegene heeft meer vertrouwen in diens eigen capaciteiten (overconfidence effect) om te bepalen wie er wordt aangenomen. Ervaren hiring managers hechten veel meer waarde aan objectieve inzichten dan onervaren hiring managers, omdat zij ervaring hebben met het maken van mis-hires.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here