Cluster Illusie

Cluster Illusion is the tendency to perceive patterns in something that is actually random.

Pre-screening, screening, post-screening

Wat is cluster illusie?

Het is de neiging om patronen te zien in iets dat eigenlijk willekeurig is.

Voorbeeld in het wervingsproces.

Talent en kwaliteit worden vaak toegeschreven aan bijvoorbeeld de voormalige werkgever(s) of opleiding van een kandidaat. De meeste mensen denken bijvoorbeeld dat een kandidaat erg slim moet zijn als hij vroeger bij Unilever of Google heeft gewerkt, terwijl zijn voormalige werknemer in feite geen garantie is voor talent en kwaliteit.

Our inspirational blogs, podcasts and video’s

Listen to what they say about our product offering right here